EN
CITS

Şirketler kalite yönetim/kontrol sistemlerini de süreçlerini verimli, etkin ve yüksek performansa dayalı hale getirmek için Endüstri 4.0 stratejilerine uygun yollar arıyorlar.  

“İnsan “ faktörünün yoğunlukta yer aldığı kalite kontrol süreçlerini bilgi teknolojileri ile destekleyerek dijitalleştirmek beraberinde “hız”ı getiriyor. Bu “hız” ise  verinin kolayca işlenip analiz edilmesine, karar vericilerin daha  şeffaf ve doğru veriye dayalı kararlar almasına ve nihayetinde şirketin katma değerli bir kalite yönetim / kontrol sürecine sahip olmasının gücüyle rekabet avantajı elde etmesine olanak sağlıyor. 

Cits’in deneyimli SAP ve yazılım danışmanları tarafından ortaya koyulan Kalite Kontrol Kokpiti Çözümü, kalite kontrol süreçlerinizin dijital dönüşüm sayesinde daha hızlı ve  verimli bir hale getirmenizi  hedeflemektedir. 

Bu çözüm sayesinde, gereksiz kalite kontrol adımlarınızı eleyebilir ve zaman kayıplarının önüne geçebilirsiniz.

SAP’a entegre çözümü ile sürecinizi görselleştirilerek, çalışanlarınızın dijital dönüşüme ayak uydurmasını sağlar, verimli ve etkin bir süreç yönetimi elde etmiş olursunuz. 

Böylece, hem dijitalleşmenin getirdiği “hız” ile gereksiz adımların elendiği, zaman kayıplarının önüne geçilen, verimli ve etkin bir süreç yönetimi hem de sürecin görselleştirilerek “insan” faktörü ile doğrudan etkileşim halinde yürütülmesi sağlanmaktadır.