EN
CITS

DELMIA Apriso, üreticilerin global üretim operasyonlarını dönüştürmelerine yardımcı olur. Bir Manufacturing Operations Management (MOM) / Manufacturing Execution System (MES) çözümü olarak, DELMIA Apriso, ABI ve IDC dahil olmak üzere sektörün önde gelen analiz firmaları tarafından tanınmıştır. Bunun yanında Delmia Apriso çözümü, Gartner tarafından MES operasyonları için Gartner Magic Quadrant'ta dört yıl üst üste lider olarak kabul gördü. DELMIA, tüm iş süreci yaşam döngüsünün yönetilmesi ve dünya çapındaki süreçlerin ve en iyi uygulamaların tutarlı bir şekilde geliştirilmesi için özel olarak geliştirilmiş uyarlamalarla kanıtlanmış bir çözümdür.

DELMIA Apriso, birleşik, esnek, ölçeklenebilir, güvenli ve duyarlı karar verme için kritik üretim verilerine gerçek zamanlı kullanılabilirlik sağlayan dijital dönüşüm için bir temel oluşturur.

DELMIA Apriso, genişletilmiş MOM tanımına ek olarak, geleneksel bir MES'te gereken tüm temel işlevleri kapsar.

Çözüm, aşağıdakilerin yönetimini destekler:

• Üretim

• Depo ve Envanter

• Zaman ve Emek

• Kalite Planlama ve Yürütme

• Planlama ve Sevkiyat

• Bakım Planlama ve Yürütme.

Üretim Süreçleri Optimizasyonu

Üreticiler, üretkenliği ölçmek, üretim hatlarını, malzeme akışını ve döngü sürelerini daha iyi yönetmek, tüm üretim sistemlerini geliştirmek ve gerçek zamanlı üretim süreçlerini yönlendirmek için gerçek zamanlı, veriye dayalı KPI'lar elde edebilir.

Bunlara ek olarak, Delmia, sipariş üzerine üretim, sipariş üzerine mühendislik ve proje/program bazlı üretim safhalarından seri üretim, tekrarlayan üretim, kesikli üretim, hibrit üretim ve stoğa üretim safhalarına kadar geniş endüstri ve üretim modellerini destekler. DELMIA çözümleriyle donanmış kuruluşlar, operasyonel mükemmelliği elde etmek ve sürdürmek için küresel üretim operasyonlarını ve ürün tedarik ağlarını sıkı bir şekilde senkronize edebilir.