EN
CITS

Politikalar

Bilgi Güvenliği Politikamız

Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.

 

Coşkunöz Holding Genel Koordinatörü bu politikayı onaylamıştır.

 

Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:

 

Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirilmesi

 

Bilginin yetkisiz erişimden korunması

 

Bilginin gizliliğinin sağlanması

 

Bilginin bütünlüğünün korunması

 

İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması

 

Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

 

Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması

 

Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu’na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması

 

Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.

 

Bilgi Güvenliği iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu bu politika ve buna bağlı tüm dokümanların , Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.

 

Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.

 

Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.

 

Kalite Politikamız

Müşteri isteklerini ve mevzuat şartlarını sağlayan, yüksek katma değerli ürünleri sıfır hata ile, zamanında teslim ederek, müşteri memnuniyeti sağlamak,

Yalın üretim prensipleri uygulayarak süreçleri belirleme, izleme, analiz etme ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile rekabet avantajı sağlamak,

İnsan sağlığı ve çevre konusunda duyarlı olmak

Çalışanların mutluluğunu ve gelişimlerini sağlamak.

Cits Bilgi Güvenliği Politikasının Temelinde ISO27001 gelmektedir. 

ISO 27001 sertifikasına sahiptir.

Çevre, Enerji Ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

Cits Bilişim Hizmetleri A.Ş. faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş kazası risklerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri kontrol altında tutmak şirketin en üst yöneticisinden başlayarak tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.

 

Bu doğrultuda;

 

Tüm faaliyet ve süreçlerimizde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerini uygulamayı, performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ile uygulanabilir diğer şartlara uymayı,

Çalışanlarımızı korumayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı,

Risk odaklı düşünce modelini çalışanlara benimsetmeyi, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konularında tehlikeleri ortadan kaldırmayı, riskleri azaltmayı, fırsatları görmeyi,

Çevreyi korumak için doğal kaynakları verimli kullanmayı ve kirliliği önlemeyi,

Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm atık miktarlarını kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği ve çevre kültürünün geliştirilmesi için, çalışanlarımızın eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, çalışan/çalışan temsilcisine danışma ve katılımlarını sağlamayı,

Hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,

Cits Bilişim Hizmetleri A.Ş. ailesi olarak taahhüt etmekteyiz.

Yalın Politikamız

Coşkunöz Holding şirketlerinin tamamında , değer zincirimizdeki israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri müşteri için mükemmel değer oluşturma amacına yönlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Şirketlerimizin karlılığını, rekabet gücünü, müşterilerimizin memnuniyetini artırmak, yönetim ve üretim sistemimizdeki israfların bir bütünlük çerçevesinde sürekli olarak azaltılması, kaynaklarımızın daha fazla değer oluşturmaya yönlendirilmesi ile mümkündür. Bu yalın düşünce tarzını benimseyerek, tüm tedarikçilerimize ve tüm faaliyet alanlarımıza yaymak suretiyle operasyonel mükemmelliğe ulaşmayı, toplumsal zenginliğin artmasına katkıda bulunmayı ilke edindik. Coşkunöz Holding Şirketleri’nde Yalın politika ve hedeflerimize ulaşma doğrultusunda;

 

İnsana saygı en öncelikli değerlerimizdendir. Bu değer çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve genelde tüm toplumu kapsar. Tüm iletişimimizi birbirimizi anlamak ve karşılıklı güveni kurmak üzerine inşa ederiz.

 

“Bir işi yapıyorsam en iyisi olmalıyım” ilkesiyle kendimizi , işimizi ve süreçlerimizi sürekli iyileştirme yönünde çalışırız.

 

“Yaşam boyu öğrenme” ilkesiyle hareket eder, tüm çalışanlarımızın kişisel performansları doğrultusunda yeteneklerini geliştirmek üzere gelişimleri ile ilgili çalışmalar yürütürüz. Ekip çalışması ve katılımlı yönetim yaklaşımını destekleriz.

 

Hayallerimizi uzun vadeli bir vizyonla şekillendirirken, strateji ve hedeflerimizi organizasyonumuzun tüm kademelerine yaygınlaştırarak hedefe birlikte ilerlemeyi ilke edindik. İş planlarımız ve aksiyonlarımızın belirlenmesinde fikir birliğiyle doğru ve hızlı kararlar verebilmek için sorunların yerinde ve doğru tespiti için çalışırız.

 

Yalın üretim ve yönetim sisteminin, Coşkunöz Holding firmalarının tamamında uygulanması ve temel yetkinliklerimizden biri, kültürümüzün bir parçası haline gelmesi için yöneticilerimizin kuvvetli liderliği ve değişime adanmışlığı en büyük destekçimizdir.

 

Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası (“Politika”) Coşkunöz Holding tarafından yürütülen ve internet üzerinden erişilen ve kullanılan platformlar ve internet siteleri için geçerlidir.

 

Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi Politikası

Kuruluşumuz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak bağlamında Türkiye ve Avrupa Birliği Üye ülke kanunlarına uyum içinde kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Beyanı'na ulaşmak için tıklayınız