EN
CITS

Günümüz rekabet ortamında değişen iş yapış biçimleri, firmalarda yeni teknolojilere evrilmeyi zorunlu kılmaktadır. Mitaş Poligon firması, yaşadığı iş süreçlerini kurumsal hafızaya hizmet edecek şekilde bilgi üreten, raporlayan ve izlenebilen bir yapıya dönüştürmek için, PLM ile birlikte mühendislik alanında dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmaya karar verdi.

Bu yolculuk, karmaşık iş süreçlerinin yalınlaşmasını, bilginin kaynağından çıkarak hedefe ulaşmasını amaçladı. Böylelikle iş süreçlerinde kullanılan mühendislik programları içerisinde, birbirini tekrarlayan bilgi girişlerinin yerine, doğru bilgiyi tek ve en güncel kaynaktan almak mümkün olacaktı.

 

SAP PLM ‘i kendilerine mühendislik dijital dönüşümü aracı olarak belirleyen Mitaş, CITS Bilişim Hizmetleri A.Ş danışmanlığında süreçlerini masaya yatırarak sürecin tüm paydaşlarının katkı koyduğu, yeni durumlara evrilebilir, ERP ile entegre bir yol haritası çizdi. ERP ile konuşacak mühendislik yazılımları üretim alanlarına bilgiyi ,doğrudan aktaracak şekilde modellendi.

 

       Bu sayede,

 

·        SAP PLM kullanıcı arayüzlerinin mevcut kullanılan CAD sistemlerine entegre yapısı sayesinde modellenen tüm tasarım ürün ağaçları ERP ile konuşur hale geldi.

·        Bu durum tasarımda kullanılan her bir komponentin ERP malzeme verileri ile ilişkisinin kurulmasını sağladı.

·        Tasarımdan akan parametrelerin ERP ekranlarını otomatik besmelesi ile de mühendislik birimleri, tasarladığının ERP ekranlarına yansımaları sağlandı

·        Bu otomatik aktarımlar (Örn. Tasarlanan malzemenin ağırlığının ERP malzeme verisindeki ağırlık parametresine aktarılması gibi) ile farklı versiyonlardaki tasarımların Mitaş’a mali yansımalarının ne olacağını yorumlamak da, bilgi daha kaynağındayken (tasarımcı) mümkün hale getirildi.

 

        Bu yolculuk, sürecin vazgeçilmez parçası üretim alanlarını da içerisine alarak devam etti.

 

·        Üretime karşı sorumluluklar daha projenin en başında konuşuldu, anlık, doğru ve en güncel verinin aktarılması,

·        ihtiyaç duyulan teknik data çıktılarının ihtiyaç anında kolayca ulaşılabilir olması mühendislikten sonra üretim alanlarındaki sürecin de tetiklenmesi ile, PLM ‘in getirdiği faydalar sahaya da yansıtılmış oldu.

 

         PLM, bilgiye dokunan birimler dışında yönetsel faydaları da beraberinde getirdi.

 

·        Artık iş akışları herkesin okuyabildiği ortak platformlarda yaşanmaya başladı.

·        Bilgi, sisteme girdiğinden itibaren izlenebilir hale geldi. Böylelikle sürecin aksayan noktalarına müdehale süreleri oldukça kısaltılmış oldu.

·        Günün sonunda biriken bilgi bütünü ve ürüne ait PLM de yazılmış her hikaye,  raporlanabilir zemine oturtulmuş oldu.

·        Oluşturulmuş sistem, bilginin tüm ilişkisini ve bu ilişkiyi tek ekrandan izlemeyi mümkün kıldı.

·        Kullanıcı ekranlarında kolaylıkla ERP ‘de yaşayan bir malzemeye ait görsel (3D), erişilebilir hale geldi.

·        Ekrana bakan bir satış yönetisi ürünün detaylarına kadar herhangi bir CAD programı lisansı ihtiyacı duymadan 3 boyutlu inceleyebiliyor, ölçülendirebiliyor, ekran fotolarını alabiliyorken, bu ürüne ait kaç defa teklif verilmiş bilgisini de yine aynı ekrandan görebiliyor duruma geldi.

·        PLM ile beraber Mitaş, yaşadığı tüm iş süreçlerinin kurumsal hafızayı beslediği bir sistem devreye aldı. Bu başlangıç, Mitaş’ın sürekli gelişmeyi isteyen enerjilerini destekler şekilde bundan sonra yeni yeni fikirlerin de kolayca aktarılıp uyarlanabileceği bir bilgi teknolojisi alt yapısı sundu.

 

Faydalar

 

·        Mükerrer bilgi girişlerinden arındırılmış bir sistem.

·        Yalın süreç akışı.

·        Yönetilebilir ve ihtiyaçlara göre uyarlanabilir bir arayüz.

·        Bilgi akışlarının birbirleriyle ilişkilendirilebildiği bir ortam.

·        Raporlanabilir, izlenebilir bilgi akışları.

·        Kurumsal hafıza.

·        Mobilite ve Mühendislik CAD verisine doğrudan erişim.