EN
CITS

Gökçelik, Endüstri 4.0 veIOT'yi odağına alan MES projesi ile üretim sahalarındaki bütün işleyişi uçtan uca,  anlık olarak, IoT  teknolojileri ile izlenebilirliği sağlamayı hedefliyordu.

CITS Bilişim Hizmetleri olarak, MES projesinin hayata geçirilmesi noktasında uçtan uca danışmanlık kapsamında projeye start vermiş bulunuyoruz.

      

      Proje kapsamında sağlanan  katkılar,

 

·        Verileri gerçek zamanlı olarak gösterge panellerinde, mobil cihazlarda ve kişisel bilgisayarlarda izlenmesinin sağlanması,

·        Üretimdeki iş emirlerini yönetilmesiü

·        Üretim bileşenleri stok kullanılabilirlik durumlarını izlenmesi,

·        Tezgahlarınızda set-up sürelerini ayrıştırarak izlenmesi,

·        Üretim operasyonlarının durumlarını izlemek ve kontrol altına alınmasını sağlayacak geliştirmeleri yapılması,

·        SAP S4/HANA sistemine entegrasyonu sağlanması,

·        Görsel fabrika dönüşümünün sağlanması,

·        Belirlenen üretim proses parametrelerinin anlık izlenmesi ve raporlanması, ürün kalitesine yönelik kestirimci verilerin toplanması

·        Üretim – bakım arası akıllı uygulamalarla otomatik iletişimler sağlanması, ve kestirimci ve öngörücü bakım süreçlerine yönelik verilerim toplanması,

·        SAP S/4 ile SAP BO-Analytics veya SAC (SAP Analytics Cloud) ile entegrasyon sağlanıp, iş zekası ve analitiği uygulamalarını da anlık verilerle besleyip, üretim KPI’larını karar vericilere anlık raporlanması


 
Faydalar: 

·       
Müşteri memnuniyetini arttırılması,

·        Personel verimliliğinin artırılması,

·        Üretim sürelerinin  iyileştirilmesi,

·        Sipariş teslim süresinin kısaltılması,

·        Kağıtsız, dijital fabrikaya geçişin sağlnaması

·        Makine kullanımının arttırılması,

·        Çeviklik ve Zaman kazandırılması,

·        Geliştirilmiş tedarik zinciri görünürlüğü sağlanması.

·        Üretim tesislerini daha görsel hale getirecek Andon ekranların ve Yönetim izleme ekranları ve mobil uygulamaların devreye alınması,

·        Üretim kayıplarının minimum seviyeye indirilmesi ile iş sürekliliğinin ve verimlilik artışının sağlanması,

·        Anlık OEE (Overall Equipment Effectiveness) ve TPM (Toplam Verimli Bakım) verilerimizi izlemek ve analiz etmek,

·        İyileştirici faaliyetlerle gerçekleşecek maliyetleri yönetmek ve piyasa rekabet gücünü artırması hedeflenmektedir.