İhtiyaçlarınıza Özgün Dijital Çözümler

Diijital dönüşüm yolculuğunuzun başarısı, operasyonlarınızın sistemselleşerek, bilginin kurumsal değere dönüşebilmesine bağlıdır. Bu da güncel teknolojinin getirdiği fırsatları değerlendirerek verimliliğinizi artıracak uygulamaların başarıyla devreye alınmasını ve etkin şekilde kullanılmasını gerektirir.

SAP iş çözümleri dahil olmak üzere, Kurumsal Bilgi Teknolojileri ihtiyaçlarınıza yönelik Özel Bulut yaklaşımımız ile kurguladığımız iş çözümlerimizi sizlere değer yaratacak şekilde kullanımınıza sunuyoruz. Bu aşamadan sonra ise süreçlerinizin sürekli iyileştirilmesi için yanınızda olmaya devam ediyoruz.

Aşağıdaki sektörlerde kendisini ispatlamış iş çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

Endüstriyel Çözümler
• Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi
• Makina ve Ekipmanları Üretim Sektörü
• Kauçuk Parça Üretimi
• Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sektörü
• Savunma ve Havacılık Sektörü

SAP PARTNER MANAGED CLOUD

İŞ ORTAĞI YÖNETİMİ BULUT ÇÖZÜMÜ

SAP Partner Managed Cloud (PMC), size servis sağlayıcınızın (CITS) yönettiği özel bulut (Private Cloud) üzerinden, geleneksel SAP iş çözümlerinin yazılım lisansını satın almak yerine kiralayarak, paketlenmiş yönetilen servisler şeklinde kullandırıldığı hizmet modelidir.

PMC İLE SAP'NİN SAĞLADIKLARI
 • SAP İş Çözümleri için Dönemsel (Term) Lisansı
 • Destek, SAP müşteriye sunulan iş çözümü için CITS ile birlikte operasyonel destek sağlar.
PMC İLE CITS'İN, SAP İŞ ORTAĞI OLARAK SAĞLADIKLARI
 • Bütünleşik iş çözümleri hizmetleri; taşıma , kurulum ve destek hizmetleri dahil paketlenmiş şekilde servis olarak çözüm sunumu,
 • Kullandığın kadar öde modeline göre fiyatlandırma, teklif ve sözleşme sunumu,
 • Kullanıcı bazlı lisanslama, dönemsel lisansın OpEx olarak ücretlendirilecek şekilde kullanıma sunulması
 • Abonelik Lisansı, dönemsel lisansın OpEx olarak ücretlendirilecek şekilde sağlanması,
 • Sektör ve müşteriye özel hazır uygulama ve geliştirmeler.

Müşterilerimiz tamamen dış kaynaklı çözüm ile aşağıdaki avantajlardan faydalanmaya başlar :

Stratejik: Değişen iş dünyası ve değişen ihtiyaçları karşılamak için artırılmış esneklik ve çeviklik.

Finansal: Değere daha hızlı ulaşmanın mümkün olması, 5 yıllık dönem genelinde minimum %30 daha az toplam sahip olma maliyeti, nakit akışının optimizasyonunu sağlayacak şekilde CAPEX' in OPEX‘e çevrilmesi.

Operasyonel: Sistem bakımı ve işletimi gibi daha düşük değer yaratan BT operasyonları yerine, yüksek değerli BT inisiyatiflerine daha fazla odaklanarak bilgi sistemlerinin daha etkin ve verimli kullanımı katma değerli iş yapma fırsatı yaratılması.

PMC MODELİ İLE TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ KAZANIMLARI VE ETKİ ALANLARI

CITS, PMC modeli ile 5 yıllık dönem için %30 üzerinde TCO maliyet avantajı sunuyor.

BULUT TABANLI ALTYAPI KULLANIMINDAN GELEN EKONOMİK KAZANIMLAR
 • Ölçeklenebilirlik: Sistem kullanımınızı talebinize göre artırın/azaltın, Backup, Dev ve QA sistemleriniz için ihtiyaç fazlası sistem kaynağına bedel ödemeyin, kaynaklarınız yetersiz kaldığında gereğinden fazla yatırımlar yapmayın.
 • Esneklik: İş süreçlerinizdeki değişikliklerden gelen IT kaynak ihtiyaçları hızlıca karşılanabilir olsun.
 • Çeviklik: Hızlı kurulum ve provisyon süreleri ile daha hızlı değer yaratın, bekleme sürelerini azaltıp verimliliğinizi yükseltin.
BULUT TABANLI ALTYAPI KULLANIMINDAN GELEN EKONOMİK KAZANIMLAR
 • Yetkin Uzman Dış Kaynağı : Yetkin danışmanlık hizmetlerinin çoklu müşteri kullanımına sunulması, müşterinin kendi SAP uzman insan kaynağını bulma ve barındırma seçeneğine göre, her bir müşteri için daha ekonomik SAP uzmanlık kullanımı ve personel edinme zorluklarının aşılmış olması.
 • Otomasyon / Standartlaşma: Provizyon, yönetim ve izleme operasyonları için sanallaştırılmış müşteri ortamları üzerinde otomasyonun sağlanmış olması, kurulumlar, güncelleme ve yama yönetiminde standartlaşma ile elde edilen maliyet avantajı.

SAP TCO bileşenleri aşağıdan yukarıya, TCO yaşam döngüsünün kronolojik sırasıyla

PMC FINANSAL ETKİLERİNİN ZAMAN ÇİZELGESİ

5 yıllık dönem için Toplam Sahip Olma Maliyetindeki (TCO) minimum %30 kazancın yıllara göre gelişimi, aşağıdaki grafikte görüntülenmiştir.

 • PMC modeli lisansların kiralanması yanında, altyapının da dış kaynaklı kullanımını sunduğundan, başlangıç yatırımları neredeyse tamamen ortadan kalkmaktadır.
 • Geleneksel on-premise kurulum tercihi ile karşılaştırıldığında, PMC maliyet tasarrufu çoğunlukla başlangıçta kazanılmaktadır. Tasarrufun %51’i ilk yılda elde edilmekte, kalan kısmı diğer yıllara yayılmaktadır.

PMC Giderleri / OnPremise Giderleri (% Kümülatif)

30% Tco Tasarrufunun yanında, harcamalarınız yıllara dağıldığından, pmc modeli nakit akışınızın optimizasyonunua yardımcı olmaktadır.

 • On-premise kurulum başlangıçta daha çok nakit çıkışını gerektirmektedir. (Toplam değerin %31'i ilk yılda ödenmektedir.) Diğer tarafta, PMC ile daha dengeli bir nakit akış dağılımı izlenmektedir. (Yaklaşık her yıl için %20)
 • PMC‘nin nakit akış optimizasyonu etkisi böylelikle on-premise kuruluma kıyasla avantaj sunmaktadır. On-Premise kurulum tercihlerindeki başlangıçta gereken yüksek nakit çıkışı, paranın zaman-değer perspektifi değerlendirildiğinde, çözümü pahalı bir alternatif haline getirmektedir.

Nakit Akışının Yıllara Göre Dağılımı

PMC MODELİ TEMEL FAYDA ALANLARINA GENEL BAKIŞ

%31 Maliyet indirimi & Nakit Akışı Otimizasyonu PMC TCO etkilerinin en yüksek olduğu başlıca alanlar:

 • Başlangıç donanım & yazılım yatırımı büyük ölçüde ortadan kalkmakta, %12’lik TCO payı %0’a inmektedir. PMC dış kaynaklı donanım kullanımı ve yazılım lisanları için maliyeti OpEx’e dönüştürmektedir.
 • Diğer taraftan, donanım ve yazılım kullanımı ile ilgili devam eden giderler, başlangıç yatırımları operasyonel giderlerin içine kaydığı için %11’den %20 değere yükselmektedir. Bu %100’ün altında bir artış olup (%79 maliyet artışı) karşılığında donanım ve yazılım lisanslarının daha iyi barındırılıp yönetilmesini sağlamaktadır.
 • Kurulum maliyeti, sonrasındaki sürekli iyileştirme proje maliyetleri ve güncellemelerin maliyeti, bulut hizmet modelinin getirilerinden faydalanarak, %37-39 oranlarında aşağıya çekilmektedir.
 • Bulut hizmet modeli kurulumlar ve sonrasındaki değişiklik ihtiyaçları için esnek ve hızlı çözüm sağlar. Bu durum teknik kurulumlar, verilerin test sistemlerine hızlı replikasyonları, major güncellemeler sırasında ilave sunucu gereksinimleri gibi birçok senaryoda avantaj getirmekte, beklemeleri ve geçici kaynak ihtiyaçları için gereksiz yatırımları ortadan kaldırmaktadır.
 • Operasyonlardaki maliyetler (özellikle uygulama yönetimi ve desteğinde) %31 azalmaktadır. Bulut Bilişim modeli sayesinde ihtiyaç duyulacak kadar kaynağa hızlı erişimin yanında, IT operasyonlarının da daha kolay yönetimi, sanallaştırma ve merkezi kaynak yönetimi ile elde edilen tasarruflar, otomasyon ve yazılım tanımlı altyapı yönetimi toplamda bu kazancı sağlamaktadır.
SAP TCO MODELİ PMC İLE GELEN KAZANIMLAR
Seviye 1 *Ağırlığı
Donanım Yazılım Yatırımı 12% 100%
Kurulum 10% 32%
Donanım / Yazılım Sürdürme Giderleri 11% -79%
Operasyonlar 32% 31%
Sürekli İyileştirme Projeleri 18% 37%
Güncelleme Projeleri 17% 39%
Toplam/ Tüm Kazanımlar 30%

* Ağırlık = On-Premise operasyon için maliyet payı

BULUT ÇÖZÜMLERİMİZ

Kurumsal BT ihtiyaçlarınıza yönelik özel bulut yaklaşımımız ile aşağıdaki avantajları kullanımınıza sunuyoruz ;

 • Yeni uygulama çözümlerinize, donanım ve lisans edinimi aşamaları ve kurulumlar için zaman kaybetmeden hemen sahip olun.
 • Yazılımınızın güncellemelerini dert etmeye son verin, güncel yazılımı zahmetsizce kullanın.
 • Daha az kaynakla, daha fazlasını yapın.
 • BT Sistem güvenliğinizi daha yüksek erişilebilirlik değerleri ve felaket durumu kurtarma olanakları ile artırın.
 • Bulut’un esnekliği ile kurumsal mobilitenizi yükseltin.
 • Değişen kapasite ihtiyaçlarınızı dert etmeyin.
 • Bulut ortamından sunulan servislerle kurumsal işbirliği olanaklarınızı artırın.
 • BT Maliyetlerinizi indirin, sürpriz harcamalardan kaçının ve kolay bütçelenebilir hale getirin.
 • CAPEX ten OPEX ‘e geçiş yapın, kullanmadığınız kapasite ve lisanslara ödeme yapmaktan kurtulun. Güvenlik yönetimini uzmanlara bırakın.
 • IT Yöneticileri; BT’nin operasyonel süreçlerinde harcadığınız efor ve kaynağı İş süreçlerinize kaydırarak, daha fazla katma değerli iş yapma fırsatı yaratın.

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAP Proje Yönetimi ve Danışmanlığı
CITS, deneyimli kadroları ve özellikle üretim şirketlerindeki 20 yılı aşkın SAP ERP ve diğer iş uygulamaları deneyimi ile SAP iş çözümleri projeleriniz için danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

SAP PLM
Geliştirdiğiniz ürünün yaşam döngüsünü tasarımdan başlayarak yönetebileceğiniz bütünleşik çözüm olan SAP PLM uygulamasının kurumunuzda projelendirilmesini Alman çözüm ortağımız CENIT’ in işbirliği ve bütünleyici çözümleri ile zenginleştirerek gerçekleştirebiliriz.

SAP Üretim Entegrasyonu & SAP MII
Üretim operasyonlarının verimliliğinin artırılması, OEE ve diğer kritik üretim performans göstergelerinin her seviyede online izlenebilmesi ve duruşlarınızın azaltılarak ekipman verimliliğinin maksimize edilmesine yönelik SAP Türkiye Endüstri 4.0 ödüllü çözümümüz hakkında bilgi almak ve firmanızda nasıl uygulanabileceğini değerlendirmek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi Güvenliği
Bilgi Güvenliği risklerinin kurumsal olarak yönetilerek indirgenmesi, bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin sağlanarak kurumsal Bilgi Güvenliği Politikasının uçtan uca uygulanıyor olması, firmaların iş sürekliliğini garanti altına almak için açık bir zorunluluk haline gelmiştir. CITS’in verdiği tüm servis ve hizmetler ISO27001:2013 sertifikalı olup, Bilgi Güvenliği uzmanlığı hassasiyetle geliştirmekte olduğumuz ve dileyen müşterilerimize de danışmanlık sunduğumuz yetkinliğimizdir.

ÜRÜNLER

ISMS
Kurumunuzda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekli iyileşme döngüsünün sistematik olarak garanti altına alınması için kullanabileceğiniz yazılım çözümüdür.

ISO27001:2013 sertifikasyonunun edinilmesi için gereklilikleri barındırır ve sizi yönlendirerek sistemin eksiksiz olarak sektörünüz ve kurumunuza uygun kurulumu için kılavuzluk eder.

ISMS uygulamamızı dilerseniz SaaS uygulaması olarak Bulut ortamından hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Bulut Uygulaması
Tedarikçi ilişkilerini optimize ederek yönetebilecekleri, SAP iş çözümleri ile entegre çalışan sektöre özel Bulut Uygulama Çözümlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Size en uygun ürünler hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.

Engineering Software, CITS CAD Organizer
CAD yazılımlarının OEM lerinizin gerekliliklerine uygun olarak çalıştırılmasını sağlayan kullanıcı arayüzü çözümümüzdür. Tasarımcıların operasyonu için sağladığı pratik faydayı, aşağıdaki tanıtım linkimize tıklayarak izleyebilirsiniz: